menu

TERUGKIJKEN EN VOORUITBLIKKEN

2016-12-30

Met het nieuwe jaar in zicht, is het de tijd voor een terugblik en een vooruitblik. Als we terugkijken op het afgelopen jaar zien we positieve ontwikkelingen in de aardappelsector. Qua prijsvorming zijn zowel oogst 2015 en zeker 2016 de jaren die in het rijtje thuishoren van de betere jaren. Daarnaast is de sector regelmatig positief in het nieuws geweest: de Rabobank en ABN AMRO brachten sectorrapporten uit met voornamelijk positieve verwachtingen en slechts enkele kritische kanttekeningen. In dit rijtje mag ook het Pieperplan van Helma Lodders van de VVD niet ontbreken; in dit rapport wordt op een positieve wijze aandacht gevraagd voor de aardappelsector. Moderne teelttechnieken, bodemvruchtbaarheid en de voortrekkersrol die Nederland heeft op het gebied van productontwikkeling, export en kennis. Kortom goede aandacht voor onze sector. Zo blijven we nationaal en internationaal in beeld.

Nederland is en blijft de grootste aardappelhandelaar van de wereld en de aardappel blijft een prachtig product om de wereldbevolking mee te voeden. De West-Europese consument laat het qua aardappelconsumptie nog een beetje afweten; de aardappel heeft een te traditioneel imago. In dit kader moeten we de consument nog beter voorlichten, maar ook verrassen met nieuwe producten en andere toepassingen van de aardappel. Met de Europese promotiecampagnes is er veel focus om de consument anders naar de aardappel te laten kijken en anders, minder traditioneel, te laten bereiden. Kijkt u maar eens op www.aardappels.nl voor inspirerende ideeën. Een leuk voorbeeld is de aardappeltosti.

Aardappeltosti

Zoals gezegd, past ook een vooruitblik in deze dagen. We kunnen niet anders zeggen dan dat we positief zijn voor de komende tijd. We gaan ervan uit dat er goede vraag blijft naar aardappelen. Dit zal de prijsvorming ondersteunen en bijdragen aan dit goede aardappeljaar. Voor de wat verdere toekomst gaan we uit van verdere groei in het verwerkte product, die de vraag naar aardappelen en daarmee de markten zal ondersteunen. Tenslotte zullen we alles in het werk stellen om de aandacht van de consument op ons mooie aardappelproduct te trekken en vast te houden. Hetzij via promotiecampagnes, hetzij via goede en mooie producten. We wensen u een fijne jaarwisseling en een gezond 2017!

< Terug naar het blogoverzicht