menu

Disclaimer

De informatie op deze website is en wordt met de grootse zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Nedato sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen, daaronder mede begrepen informatie van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten. Nedato aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.