menu

Kwaliteit

Nedato staat voor kwaliteit. 100% kwaliteit. Samen met onze telers, onze experts en door middel van onze intensieve kwaliteitscontroles waarborgen we de kwaliteit van ons pootgoed, onze aardappelen, de teelttechnieken en de bewerkings- en bewaarprocessen. De kwaliteit van teelt vertaalt zich in een goede areaalopbrengst. De kwaliteit van bewaring zorgt ervoor dat we jaarrond kunnen leveren. En de kwaliteit van onze producten is terug te zien in aardappelen die er prima uitzien en fantastisch smaken.

 

> Contactformulier