menu

BELANG VAN DUURZAME AARDAPPELPRODUCTIE (1)

2018-11-16

BELANG VAN DUURZAME AARDAPPELPRODUCTIE (1)

Er is steeds meer aandacht van de consument voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) bij de aankoop van groente en fruit. Als belangrijke aardappelleverancier voor retail, export, foodservice en verwerkende industrie is Nedato zich bewust van het belang van een gezond en duurzaam product.

Geen woorden maar daden

Maatschappelijk verantwoord te ondernemen is een mooi streven dat tegenwoordig bijna elk bedrijf in zijn missie heeft staan. En toch zijn wij ook hierin een bedrijf dat voorop loopt en het niet bij woorden laat.

Door het realiseren van het milieucertificaat ISO-14001 in 2010 is een fundament gelegd voor een organisatie met een gedegen milieubeleid en een duurzame toekomst. In 2013 is een vervolgtraject ingegaan door het implementeren van de MVO prestatieladder. Kern van de norm is dat steeds een bewuste keuze wordt gemaakt om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Juni 2015 zijn wij gecertificeerd voor de derde trede op de MVO prestatieladder. In Nederland zijn slechts 269 bedrijven gecertificeerd op de MVO prestatieladder en Nedato is het enige bedrijf uit de aardappelsector die hiervoor gecertificeerd is. Hiermee hebben wij een onderscheidende positie binnen de internationale aardappelleveranciers.

Onze telers conformeren zich aan een duurzame productie. Sinds jaren wordt bij de tafelaardappelen gewerkt volgens een systeem van gecontroleerde teelt met minimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Samen met een ngo en een afnemer werken we aan het saneren of het slechts minimaal inzetten van de meest kritische gewasbeschermingsmiddelen. Zo hebben we vorig jaar twee insecticiden uit de lijst voor de gecontroleerde teelt gehaald, met de overweging dat er voldoende en afdoende alternatieven zijn. Daarnaast hebben onze aardappeltelers op 13 juli jl. samen met AH en Natuurmonumenten een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om biodiversiteit te bevorderen.

Naast initiatieven op het gebied van milieuvriendelijke teeltprogramma’s en duurzaamheidsverbeteringen in ons productiebedrijf, besteden we aandacht aan arbeidsomstandigheden, stage- en schoolprojecten en sponsoren we een aantal vaste goede doelen die allen een regionaal karakter hebben. Heel concreet zorgen wij al jaren dat op wekelijkse basis 700 gezinnen in onze omgeving via voedselbanken voorzien worden van aardappelen; een geringe hoeveelheid voor ons maar een groot positief effect voor deze gezinnen.

Meer informatie over onze initiatieven kunt u lezen op http://www.nedato.com/nl/over-ons/corporate-story/innovatie-en-duurzaamheid/

< Terug naar het nieuwsoverzicht