menu

GOED BEZOCHTE ALV LAAT DE KRACHT VAN ONZE ORGANISATIE ZIEN

2019-02-01

GOED BEZOCHTE ALV LAAT DE KRACHT VAN ONZE ORGANISATIE ZIEN

De afgelopen twee weken hebben op vijf plaatsen in ons werkgebied de Algemene Ledenvergaderingen plaatsgevonden. De onlangs goedgekeurde jaarcijfers zijn besproken, er hebben verkiezingen voor de Ledenraad plaatsgevonden en er zijn diverse actuele (teelt-technische) presentaties gegeven. Zo heeft Dingeman Burgers, een van onze eigen telers, laten zien hoe hij op zijn akkerbouwbedrijf keuzes maakt voor een klimaatbestendige bodem. En heeft Albert Wolfs van HLB een presentatie gehouden speciaal gericht op onze telers in het zandgebied. Hiermee laten we de kracht van onze organisatie zien. Daarnaast zit onze kracht en meerwaarde in

  • (persoonlijke) begeleiding en advies.
  • Met maximaal rendement op het akkerbouwbedrijf.
  • Vrijheid in keuze van verschillende prijssystemen met het Nedato Flex Systeem.
  • Een eigen telersvereniging met samen meer marktvolume, kracht en logistieke efficiency.

Uitslag verkiezingen Ledenraad

Na het tellen van alle stemmen is geconstateerd dat Kees van Beek, Vincent Coolbergen, Jacko Verstraten en Gé van der Weijden met overgrote meerderheid van stemmen zijn gekozen in de Ledenraad. Wij feliciteren hen met hun herbenoeming.

De Ledenraad overlegt regelmatig met het managementteam van Nedato en functioneert als een belangrijke klankbordgroep en wordt tijdig betrokken bij beleidsbesluiten op langere termijn en ontwikkelingen in het bedrijf. De Ledenraad behartigt uw belangen daarin. Een goede afspiegeling van het ledenbestand met spreiding van regio, teeltsegmenten, leeftijd enzovoort is daarom van belang.

Goede jaarresultaten

Nedato heeft boekjaar 2017-2018 afgesloten met een netto resultaat van € 1.247K en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft onlangs besloten het totale resultaat uit te keren aan de aandeelhouders.

De financiële positie van Nedato is goed. De geconsolideerde balans laat zien dat het eigen vermogen op balansdatum 67% van het balanstotaal bedraagt. Dit geeft een prima betalingszekerheid voor onze telers en is daarnaast een goede uitgangssituatie voor verdere investeringen in de afzet van aardappelen.

Lef en daadkracht

Het consumentengedrag verandert in een hoog tempo: gemak, vers en gezond, lekker en gevarieerd, herkomst product, buiten de deur eten …

De Nedato organisatie is opgezet om ons geteeld product DE AARDAPPEL ook in deze veranderende omgeving met een marktconforme prijs voor de telers in de markt te zetten. Daarom moeten we zorgen dat we klaar zijn voor de markt van morgen met een groeiplan vol lef en daadkracht.

 

< Terug naar het nieuwsoverzicht