menu

KLIMAATBESTENDIGE AKKERBOUW

2018-11-29

KLIMAATBESTENDIGE AKKERBOUW

Op 15 november was Werner Verschueren, buitendienstmedewerker van Nedato, aanwezig bij het symposium ‘Naar een klimaatbestendige akkerbouw 2025’ op proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat. Wat kunnen we in de toekomst verwachten en hoe kunnen we ons hier tegen wapenen, was de centrale vraag.

Iedereen is bekend met het feit dat er klimaatverandering gaande is en dat ook de akkerbouwsector na moet denken over oplossingen. Maar hoe kunnen we rekening houden met zowel wateroverlast als watertekort?

Wateroverlast aardappelperceel

Alle bestaande mogelijkheden zijn op een rij gezet, maar ook vernieuwende denkrichtingen zijn benoemd. Méér wormen in de bodem (verticale waterafvoer) en gebruik van drainage in omgekeerde richting (water via capillaire opstijging in wortelzone krijgen) zijn enkele voorbeelden. Dit thema zal ongetwijfeld vaker op de agenda komen.

Dit onderwerp staat ook hoog op de agenda van minister Schouten zoals te lezen valt in de kamerbrief van afgelopen vrijdag naar aanleiding van de droogte van afgelopen zomer. Het ministerie van LNV zet in op een meerjarig actieprogramma om boeren beter te wapenen tegen weersextremen. Onderwerpen die in het programma aan bod komen zijn de beschikbaarheid van zoet water, hittestress, watervasthoudend vermogen van de bodem en hoe boeren van elkaars ervaringen kunnen leren. Het actieprogramma zal voor de zomer van 2019 klaar zijn.

< Terug naar het nieuwsoverzicht