menu

Nedato: world class potatoes.

From plant to customer.

Als de NEDerlandse AardappelTelers Organisatie in 1963 wordt opgericht, ziet de wereld er nog heel anders uit. Mechanisatie doet zijn intrede en de eerste stappen op het gebied van schaalvergroting in de landbouw worden gezet. 

Gekookte aardappelen

De gekookte aardappel vormt zes dagen per week het hoofdbestanddeel van de middag- of avondmaaltijd bij het Nederlandse gezin. Het Bintje is zowat het enige – en daarmee populairste – ras. Een aardappelvariant als chips heeft net het levenslicht gezien in Nederland en aan “uit eten gaan” wordt nauwelijks gedaan: de friettent, de supermarkt en fastfoodketen hebben nog geen vaste voet aan de grond.

Hoe anders ziet die wereld er nu uit? De frietindustrie heeft een enorme opkomst gemaakt en aardappelen liggen in een grote variatie en gesegmenteerd naar kooktype en toepassing in het supermarktschap. Kruimig, vastkokend of in een saladevariant. Mediterraan van smaak of speciaal geteeld om te poffen. En dat wereldwijd.

 

Duurzaam, klantgericht en innovatief

Jasa verpakkingsmachine

Nedato heeft zich tegen dat veranderende decor in de afgelopen vijftig jaar ontwikkeld tot een duurzame, klantgerichte, innovatieve en coöperatieve aardappelorganisatie van wereldwijd formaat. Als grote verkoop- en verpakkingsorganisatie in Europa met meer dan 500 aangesloten telers en een productie van ruim 400.000 ton, is Nedato een zeer serieuze speler in de markt. Voor de retail & foodservice, voor de verwerkende industrie, voor de export…

 

Principes

Die groei heeft de organisatie kunnen maken door vast te houden aan een aantal belangrijke basisprincipes. Verbondenheid met het product en verbondenheid met de teler zijn daarin de belangrijkste wortels gebleken: een voortdurende focus op kwaliteit in de gehele keten, innovatief vermogen in teelt en processen, een vooruitstrevendheid in bedrijfsmatige aanpak en een eerlijke, transparante benadering zijn én blijven andere, belangrijke drijfveren van het succes.

 

Coöperatief koelhuis

De voorlopers van Nedato waren coöperatieve koelhuizen; telers sloegen hun aardappelen op in een gezamenlijk beheerd koelhuis. Aardappeltelers in de regio Voorne-Putten en de Hoekse Waard hadden zich verenigd in deze coöperatieve koelhuizen en richtten zich ook op de verkoop van aardappelen aan de omliggende stedelijke gebieden. Een fusie van de coöperaties in Voorne-Putten en Hoeksche Waard leidde in 1963 tot de oprichting van Nedato. Iets later sloten zich de coöperaties van Goeree Overflakkee en Dordrecht/ IJsselmonde daarbij aan. Het uitgangspunt bleef hetzelfde: verse consumptieaardappelen van de beste kwaliteit: de regionale kleigronden vormden daarvoor onmiskenbaar de ideale ondergrond.

 

Ontwikkeling in de industrie

Nieuwe rassen

Als in de jaren daarna de frietindustrie zich gaat ontwikkelen en de verwerkende industrie langzaam opkomt, springt de coöperatie handig in op de nieuwe marktwensen van dat moment. De frietindustrie vraagt om specifieke rassen en maten aardappel en stelt andere eisen aan het basisproduct en de bewaring ervan. Daarnaast komt er steeds meer behoefte aan segmentering en moeten nieuwe rassen worden ontwikkeld met diversiteit in smaak, verwerkbaarheid en bewaarbaarheid; nieuwe rassen die bovendien aan een hogere ziekteresistentie moeten voldoen. Al die wensen worden door Nedato in kaart gebracht en vertaald naar het veld en de teler.

 

Ook elders coöperaties

De bundeling van krachten vindt overigens niet alleen in Zuid-Holland plaats. Ook in Zeeland en Noord-Brabant – waar de gronden ook uitstekend geschikt zijn voor de teelt van de aardappel - hebben telers zich in diverse coöperaties verenigd vanuit het oogpunt van schaalgrootte, kennisdeling en risicospreiding. Als in 1995 een fusie plaatsvindt tussen de Zeeuwse, Brabantse en Zuid-Hollandse coöperaties bestaat Nedato uit ruim 800 telers. Een overname van een exportbedrijf in 1998 en de overname van twee binnenlandse verpakkers, maken Nedato tot wat ze vandaag de dag is: één van de grotere coöperatieve aardappelorganisaties in Europa.

 

Geworteld in de klei

De verbondenheid met de teler en zijn aardappel vormen al meer dan vijftig jaar de basis voor Nedato’s bestaan. Onze gezamenlijke wortels liggen letterlijk in de beste klei en in de beste zandgronden. Die worteling vertaalt zich in topkwaliteit aardappelen. Maar ook in een eerlijke, natuurlijke relatie met de teler: op coöperatieve basis. De teler wordt bij ons uitbetaald naar de kwaliteit van zijn product. Hij wil ook niet anders. En doordat we op basis van marktvraag leveren, kan onze teler doelgericht produceren en aan areaalplanning doen, met gegarandeerde afzet. Maar dat is slechts één facet van onze relatie. Die stoelt namelijk op veel meer dan een economische grond.

 

Langs de achterdeur naar binnen

Al sinds de eerste kennismaking stuwen Nedato en de teler elkaar naar grote hoogten. We wisselen voortdurend informatie uit, bevragen elkaar en houden elkaar scherp. Vanzelfsprekend komen we langs de achterdeur bij elkaar naar binnen en trekken we onze laarzen uit als we naar binnenlopen. Diezelfde laarzen trekken we overigens weer net zo vlot aan als we het veld in lopen om gezamenlijk de teelt te gaan bekijken en die te vergelijken met die van andere telers. Kennis die we inzetten om het bedrijfsrendement zo hoog mogelijk te maken en topkwaliteit aardappelen te leveren. Daarvoor organiseren we ook workshops en teeltdagen, richten we proefvelden in, hebben we nauwe banden met onderzoekscentra van gerenommeerde universiteiten en zetten we ons eigen, moderne kwaliteitslaboratorium in.

Telersdag

 

Respect voor de natuur

Doordat we onze wortels in de natuur hebben, respecteren we die natuur als geen ander. Duurzaamheid laat zich bij Nedato vertalen in tal van certificeringen, de inzet van zonne-energie, 100% afvalscheiding en groen stroomgebruik, het lidmaatschap van bijvoorbeeld de Stichting Veldleeuwerik en een structureel lager gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door onze telers dan het landelijk gemiddelde. Bovendien hebben we als enige aardappelbedrijf de 3e trede van de MVO prestatieladder bereikt. Maar onze mensen beseffen zich dat een duurzame bedrijfsvoering uit méér bestaat dan een opsomming van certificaten en lijstjes. We profileren ons niet als duurzaam bedrijf omdat onze klanten daarom vragen, of omdat we onszelf verplicht voelen aan toekomstige richtlijnen te voldoen, maar vooral omdat we ons oprecht betrokken voelen bij een groene, milieuvriendelijke omgeving waarin ook toekomstige generaties prettig kunnen leven.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Nedato staat vanaf de oprichting midden in de maatschappij: onze coöperatieve grondslag getuigt daar van. Maar onze maatschappelijke betrokkenheid gaat nog een stuk verder. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft een prominente plaats binnen onze organisatie. Binnen Nedato is er veel aandacht voor medewerkers op het gebied van opleiding en ontwikkeling: zo doen we er bijvoorbeeld alles aan om onze medewerkers langer vitaal te kunnen blijven laten werken. Ook hebben we oog voor onze omgeving, buren en collega bedrijven en zijn we regionaal betrokken in tal van projecten en voorzieningen. We helpen jonge mensen met stages en onderzoeken, en we leveren structureel aan een aantal voedselbanken om de zwaksten in de samenleving te helpen.

 

Over 50 jaar doen we dat nog steeds

In een wereld die door digitalisering steeds kleiner is geworden, die steeds hogere eisen stelt aan track and tracebility, voedselveiligheid en duurzaamheid, en die steeds meer flexibiliteit vraagt om aan de snel veranderende vraag van de consument en industrie te voldoen, blijft Nedato zich vasthouden aan haar uitgangspunten. En over 50 jaar doen we dat nog steeds. Door innovatief te blijven, door de natuur te blijven respecteren en door de wensen van de markt te blijven vertalen naar de teler. Keer op keer.