menu

Innovatie en duurzaamheid als basis

Innovatie en duurzaamheid. Twee termen die onlosmakelijk met Nedato zijn verbonden en die sinds de oprichting van de coöperatie stevig in onze bedrijfsvoering zijn verankerd.

De telers van Nedato zijn zorgvuldig geselecteerd op hun kennis en kunde van de teelt en conformeren zich aan een duurzame productie. Dit vertaalt zich in een heel bewuste omgang in de keuze voor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, en een planmatige werking volgens een systeem van gecontroleerde teelt met minimale inzet van middelen. Door een juiste keuze van rassen, een selectie van telers op de klei, en de optimalisatie van de betrokkenheid van de teler met het eindproduct, ontstaat een harmonisch geheel met gevoel voor de natuurlijke aspecten van het aardappelproduct.

 

Innovatie

Innovatie vindt bij Nedato binnen de hele keten plaats. Dat begint bij het testen van nieuwe rassen op proefvelden, de toepassingen van innovatieve technieken, zoals GPS- satellietbeeldgestuurde bemesting en een volledig geautomatiseerd teeltinformatiesysteem. Maar dat uit zich ook in de keuze voor de nieuwste, milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen, de inzet van zonnepanelen voor de energievoorziening, een watervoorziening waarin geen leidingwater wordt gebruikt en een modern laboratorium en experimentele keuken.

 

Mooie resultaten

Onze inspanningen op het gebied van innovatie en duurzaamheid resulteren in een aantal opmerkelijke cijfers. Zo zijn we het enige bedrijf in onze branche die op trede drie van de MVO-prestatieladder staat. Zo gebruiken onze telers aantoonbaar minder gewasbeschermingsmiddelen in Nederland. Zo doen we aan 100% afvalscheiding en gebruiken we voor 100% groene stroom. Resultaten waar we absoluut trots op zijn.

 

VERPAKKING

In afstemming met onze afnemers verpakken we aardappelen in duurzame verpakkingen die zijn gemaakt op basis van recyclebaar, afbreekbaar en/of natuurlijk materiaal. Ons uitgangspunt daarbij is dat we de hoeveelheid verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk minimaliseren en een maximale bijdrage leveren aan voedselveiligheid, milieu, kwaliteit en gebruiksgemak voor de consument. Door de ontwikkeling van lasergeperforeerde folie en de toepassing daarvan, kunnen we de houdbaarheid van onze producten in de winkel verlengen en daarmee afval en verspilling nog verder minimaliseren.

 

ENERGIE & WATER

Nedato werkt volop aan energiebesparing in het productiebedrijf. Voor het wassen van de aardappelen gebruiken we geen leidingwater maar bronwater via een filtreer- en recirculatiesysteem. Nedato neemt 100% groene stroom af en zorgt voor 100% afvalscheiding. 15% van onze energie halen we uit eigen zonnepanelen; hiermee voldoen we nu al aan de overheidsdoelstellingen voor hernieuwbare energie die per 2020 gelden. We zijn in het bezit van het ISO 14001 certificaat, lid van de Stichting Veldleeuwerik en we participeren in projecten voor akkerranden en schoonwater van bijvoorbeeld Waterschappen. Niet alleen omdat onze klanten daarom vragen, en we onszelf verplicht voelen aan toekomstige richtlijnen te voldoen, maar vooral omdat we ons oprecht betrokken voelen bij een groene, milieuvriendelijke wereld.

 

FOODMILES

Nedato besteedt op verschillende manieren aandacht aan foodmiles, de afstanden die met voedsel worden afgelegd. De vestiging van Nedato ligt op de eerste plaats midden in het teeltgebied van aardappelen. Hierdoor hoeven de aardappelen slechts een korte afstand af te leggen naar het verpakkingsbedrijf. Daarnaast is de teelt en bewaring de laatste jaren zodanig verbeterd, dat er gedurende bijna het hele jaar kan worden gewerkt met Nederlandse aardappelen. De import – en daarmee de lange transportafstanden – van aardappelen in de zomerperiode kan daarmee tot een minimum worden beperkt, waardoor de bijbehorende CO2-uitstoot kan worden geminimaliseerd.