menu

Het hart van onze organisatie

Telers vormen het hart van onze organisatie: vandaar dat we intensief contact met ze hebben en voortdurend informatie uitwisselen. Nedato adviseert over raskeuze, teelt, oogst en bewaring. We ondersteunen platformen waarop kennisuitwisseling plaatsvindt, bieden afzetgarantie en belonen op basis van kwaliteit. Dat zorgt ervoor dat we al meer dan 50 jaar hetzelfde gemeenschappelijke doel nastreven: topkwaliteit aardappelen leveren tegen een marktconforme prijs.

 

SPECIALISME

Doordat Nedato op basis van marktvraag levert, kunnen onze telers doelgericht produceren en aan areaalplanning doen. Dit resulteert aardappeloogsten die jaarrond beschikbaar zijn en waarvan de herkomst en kwaliteit zichtbaar en controleerbaar zijn.

De teeltplannen worden volgens een systeem van gecontroleerde teelt uitgevoerd met minimale inzet van middelen: deze teeltoptimalisatie leidt tot maximalisatie van de kwaliteit en opbrengst. Via GPS en satellietbeelden onderzoeken we de mogelijkheden voor plaatsspecifiek bemesten. De rassen van de toekomst testen we op proefvelden, waarna via bewaar-, kook- en smaakproeven de bestscorende rassen selecteren.

 

TEELT & BEWAREN

Door het telen van vroege rassen heeft Nedato steeds de directe beschikking over verse aardappelen van het land. Deze worden slechts kort opgeslagen en gedroogd om ze verwerkbaar te maken.

Aardappel bewaring in kisten

Vanaf oktober tot en met juni worden de aardappelen van de late rassen opgeslagen in bewaarplaatsen. Om veroudering en achteruitgang in kwaliteit zoveel mogelijk te voorkomen, moeten aardappelen goed in rust blijven en op een constante bewaartemperatuur van 6 à 7 graden Celsius worden gehouden. Nedato hanteert hiervoor een mechanisch bewaarsysteem en stelt hoge eisen aan de bewaarplaatsen bij de telers qua temperatuur, lichtinval en vochtigheidsgraad.

 

BUITENDIENST

Onze specialisten van de buitendienst zijn goed opgeleid en ervaren in het veld. Ze begeleiden telers in hun specialisme en zorgen ervoor dat ze het maximale uit hun bedrijf kunnen halen. Samen met de teler voeren ze de kwaliteitsbepaling uit, bespreken ze het resultaat, en helpen telers om nog beter te worden dan ze al zijn.

> Contact met de buitendienst