menu

FAMILIE VERMUE UIT RETRANCHEMENT

Een onderscheidend product maken en verkopen geeft voldoening

2017-07-18

Een onderscheidend product maken en verkopen geeft voldoening
Marc, Luc en Hanneke Vermue

In het uiterste zuidwestelijke puntje van Nederland ligt in Retranchement, tegen het natuurgebied “Het Zwin “, de boerderij van Marc, Luc en Hanneke Vermue. De broers Marc en Luc zijn de 4e generatie in de familie op deze boerderij. In de laatste 10 jaar maakt het bedrijf een forse groei door. De landbouwactiviteiten zijn ondergebracht in de vof Vermue Agro. De omvang van het bedrijf is gegroeid van 50 naar 200 hectare. Het bedrijf heeft twee vestigingen in Retranchement en Groede.

Naast de landbouwtak is een recreatietak opgezet. Vanaf eind zeventiger jaren is er al een minicamping. Deze is inmiddels uitgegroeid tot een camping met 100 plaatsen. Bij de camping in Retranchement is sinds enige tijd ook een theehuis met de naam “Juffertje in het Groen”. Dit theehuis staat op een fietsknooppunt en wordt in het weekend intensief bezocht. Er wordt huisbereide taart geserveerd. De recreatietak wordt vooral aangestuurd door Hanneke, de vrouw van Luc. Om het verhaal compleet te maken is Luc ook nog actief voor Van de Slikke Rentmeesters. Hij voert taxaties uit en is actief in de koop en verkoop van landbouwbedrijven en grond.

Als we denken dat dit wel voldoende is komen we bedrogen uit. De onderneming is nog niet uitgegroeid. Recent is op het bedrijf in Groede de fundering gestort van een nieuwbouwproject waarin onder andere ruimte komt voor de mechanisch gekoelde opslag voor 2400 ton aardappelen en uien in kisten. Hierin komen vooral de tafelaardappelen waarin het bedrijf zich gespecialiseerd heeft. Aardappelen met een mooie schilkwaliteit kunnen met deze bewaring hun goede kwaliteit behouden en op het einde van het afzetseizoen met meerwaarde verkocht worden. Op het bedrijf worden 58 hectare aardappelen geteeld, naast uien, suikerbieten en granen. De aardappelen worden allemaal afgezet via Nedato. Afhankelijk van de kwaliteiten van de percelen worden samen met de buitendienstman keuzes gemaakt voor rassen die daarbij het beste rendement of de minste risico`s geven.

Hanneke geeft veel aandacht aan de promotie van de camping en het theehuis, maar tegelijkertijd komen ook de eigen aardappelen sterk in beeld. Sinds enkele jaren staat de naam van de teler op de zakjes aardappelen bij AH. Hanneke heeft afgelopen jaar een actie opgezet waarbij tegen inlevering van een lege verpakking met hun naam op, gratis gebak in het theehuis klaar stond. Een geslaagde actie bleek later. Een pracht verhaal waarbij de beleving van het product centraal staat.

< Terug naar het telersoverzicht